Zpracování osobních údajů

 1. Zaškrtnutím uděluji tímto souhlas Jiřímu Bozděchovi, se sídlem Libušínská 209/27, 326 00 Plzeň – Božkov , IČ: 48367451 , zapsané ve veřejném Živnostenském rejstříku (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, shromažďovala, uchovávala a zpracovávala, tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení,
  • e-mail,
  • telefonní číslo.
 2. Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za těmito účely:
  1. marketingové účely správce (nabízení výrobků a služeb /vlastních/, zasílání informací e-mailem /direct mailing / a informování o dalších akcích správce /soutěže, ankety apod./). Tyto údaje budou Správcem zpracovány po celou dobu obchodního vztahu, nejpozději do konce 10. kalendářního roku následujícího po skončení obchodního vztahu. Příjemci OÚ mohou být orgány veřejné moci v rámci výkonu jejich pravomocí.
  2. příprava podkladů pro uzavření obchodního vztahu.
 3. Právní tituly zpracování OÚ:
  1. souhlas subjektu údajů,
  2. oprávněný zájem správce,
  3. oprávněný zájem subjektů OÚ.
 4. Oprávněné zájmy:
  1. zájem správce na komplexní kontakt pro řešení obchodního vztahu,
  2. zájem správce na vytvoření databáze potenciálních obchodních vztahů,
  3. zájem subjektů OÚ  na získání nabídek pro potenciální budoucí obchodní vztahy.
 5. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu info@zamecnictvi-bozdech.cz nebo dopisu na kontaktní údaje Libušínská 209/27, 326 00 Plzeň – Božkov.
 6. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem manuálně v elektronické podobě prostřednictvím počítačů a počítačových programů a v písemné podobě.
 7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  1. vzít souhlas kdykoliv zpět,
  2. požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  3. požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  4. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  5. požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  6. vznést námitku proti zpracování,
  7. na přenositelnost údajů,
  8. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 8. Jako Subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom/a všech svých práv dle zákona o ochraně osobních údajů a práv podle GDPR.
 9. Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
 10. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.